Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00814
9-9-1952
Actoren
Samenvatting
Samenvatting
Samenvatting van de beraadslagingen van de Consultatieve Assemblée van de Raad van Europa met betrekking tot het Charpentier-Plan.
Op 30 november 1951 presenteerde de Franse afgevaardigde Charpentier een plan voor de oprichting van een Europese agrarische gemeenschap. Uit de discussies kwam naar voren dat een deel van de assemblee bezwaren had tegen een onafhankelijke macht voor een hoge autoriteit. Er werd een resolutie aangenomen waarin werd aanbevolen voor het bijeenroepen van een conferentie van experts die een verdrag voor een Europese agrarische autoriteit moet gaan voorbereiden.
Zie ook