Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Maliepaard meldt dat de gegevens die subwerkgroep 2 van de Interimwerkgroep voor Landbouwintegratie heeft verzameld onvolledig zijn en in veel gevallen niet geschikt zijn voor vergelijking. Hij is er bang voor dat tegenstanders van integratie de beschikbaarheid van informatie hebben beperkt.