Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Opmerkingen van Hijzen naar aanleiding van de nota 'Europees Markt- en Prijsbeleid in de Overgangsfase'. De nota hinkt op verschillende gedachten en er ontbreekt één Nederlands standpunt, waardoor deze nota ongeschikt is om aan buitenlandse instanties voor te leggen.
Zie ook