Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Rapport van Eccles en enkele andere leden van de landbouwcommissie in reactie op het Charpentier-plan. Het rapport ontkent de noodzaak en wenselijkheid van een supranationaal orgaan voor de Europese landbouw vanuit de belangen van enerzijds de boeren zelf, en anderzijds de Europese staten. In plaats daarvan wordt een intergouvernementale autoriteit voorgesteld.