Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00826
26-04-1951
Samenvatting
Het antwoord van de Italiaanse regering op de door de Raad van Europa doorgestuurde Franse nota met het Pflimlin-Plan.
De Italianen zijn van mening dat dit voorstel voorgelegd had moeten worden aan de Raad van Ministers van de Raad van Europa en dat de landbouwintegratie bovendien beter uit handen gegeven kan worden aan de OEES.
Bovendien is de Italiaanse regering van mening dat het niet nuttig is de instellingen van de Landbouwgemeenschap analoog aan die van de EGKS in te richten, vanwege het geringere politieke belang en vanwege de verschillen tussen de staal- en kolensector enerzijds en de landbouwsector anderzijds.

N.B. p. 2 ontbreekt.