Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00827
07-05-1951
Samenvatting
Enige opmerkingen betreffende het Plan Mansholt en het Plan Pflimlin in verband met de houding van de Britse regering.

De doelen van de twee plannen zijn volgens Bakker gelijk:
1. Het opvoeren van de productie tegen lonende prijzen
2. Het wegnemen van de angst voor overproductie
3. Uitbreiding van de productie naar streken waar deze het meest economisch is.
Het essentiƫle verschil is dat de Fransen de integratie tot een aantal productgroepen willen beperken, terwijl volgens het Mansholt-Plan de hele landbouwproductie meegenomen moet worden.

Ierland staat niet onwelwillend tegenover de twee plannen, Denemarken wacht het oordeel van het Verenigd Koninkrijk af. De Britten zelf vinden de tijd niet rijp om aan landbouwintegratie te denken en alleen de home secretary staat positief tegenover de plannen.
Bakker concludeert dat de Britten slechts onder sterke politieke druk zullen meewerken.