Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00830
22-05-1951
Actoren
Verslag
Samenvatting
Informele behandeling in de Raad van de OEES van de Franse uitnodiging voor besprekingen met betrekking tot landbouwintegratie.

De Britten willen alleen over landbouwintegratie spreken in de context van de OEES. Voor de Denen is de vorm niet belangrijk, als de uiteindelijke integratie past in hun economie, en als de Britten meedoen. Zwitserland wil de besprekingen verplaatsen naar een kleinere sub-groep van de OEES om daar unanimiteit te bereiken. Frankrijk wijst erop dat nog niet van alle landen een antwoord ontvangen is.
Zie ook