Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00837
25-10-1951
Actoren
Samenvatting
Samenvatting
Samenvatting van de verslagen van enkele Belgische interministeriƫle bijeenkomsten met betrekking tot de landbouwintegratie.

Suetens verwacht dat de Fransen na de eerste uitnodiging meer concrete plannen voor landbouwintegratie gaan voorleggen. Forget wijst erop dat hier inderdaad al besprekingen over hebben plaatsgevonden in beperkte kring.

Frankrijk wil met de andere landen zonder voorwaarden spreken over landbouwintegratie. Voor de OEES, noch voor de Raad van Europa is een bepaalde rol hierin vastgelegd. Tarwe, zuivel, suiker en wijn zullen de eerste te bespreken productgroepen zijn.

Suetens wil graag dat een groep van experts een eventuele ministersbijeenkomst voorbereidt. Forget verzoekt alle door de Fransen benaderde regeringen om hun mening over het Franse voorstel te geven.
Zie ook