Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00841
01-1952
Samenvatting
Samenvatting en verslag van de werkzaamheden van de bijzondere werkgroep van de Landbouw- en voedselvoorzieningscommissie van de OEES.

A. Schatting van de te verwachten stijging in de consumptie als een gevolg van bevolkingsgroei en economische groei
B. Verwachtingen ten aanzien van importen uit derde landen
C. In welke sectoren en waar heeft de economie de meeste ruimte om te groeien
D. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de voorgestelde groei te bereiken
Zie ook