Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00846
05-03-1952
Actoren
Notitie
Samenvatting
Stijkel merkt op dat de landen die voor de voorbereidende ministersconferentie voor landbouwintegratie uitgenodigd zijn allen lid zijn van de OEES, maar dat geen formele band met deze organisatie bestaat.
Daarnaast is in de uitnodiging geen vast kader geschetst, zodat de voorbereidende conferentie dit zelf zal moeten vastleggen.