Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00850
03-04-1951
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Verslag van de voorbereidende conferentie over de Europese Landbouwgemeenschap. Van 25/28-03-1952.

I. Organisatie Nederlandse delegatie
II. Standpunten van de verschillende deelnemende landen
III. Discussie met betrekking tot verdere werkwijze
IV. Werkgroep voor een basisdocument voor de volgende conferentie
V. Conclusies

Bijlagen:
- Verklaring Mansholt eerste zitting
- Verklaring Mansholt derde zitting
- Conceptresolutie mandaat Interimwerkgroep
- Persbericht met agenda voor de volgende conferentie