Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00856
27-04-1950
Samenvatting
Besprekingen van de import/export van de landbouw- en voedselvoorzieningscommissie van de OEES.

Omdat er geen overeenstemming bereikt kan worden over de precieze opdracht, besluit men de productgroepen en de huidige toestand verder te gaan bestuderen.

Bijlage: Nederlands memorandum met betrekking tot de aanvullende informatie die benodigd is.