Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00857
12-05-1950
Samenvatting
Vergadering van Mansholt met de Stichting voor de Landbouw en de Commissie Buitenland van de stichting.

Mansholt stelt dat regelingen voor het betalingsverkeer en prijsstabilisatie noodzakelijk zijn voor het slagen van de landbouwintegratie. Het is moeilijk te voorspellen in hoeverre deze punten inderdaad te overkomen zijn.
Linthorst Homan roept de regering op om op alle fronten hetzelfde beleid uit te dragen en de landbouwintegratie op alle mogelijke manieren te steunen.
Mansholt benadrukt dat de gehele Europese productie verhoogd moet worden en dat alle landen hiervan kunnen profiteren, maar dat er ook offers gebracht moeten worden. Voorlichting en onderwijs kunnen een grote rol spelen in deze productievergroting.

NB ONVOLLEDIG. ALLES NA PAGINA 7 ONTBREEKT.