Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00861
29-06-1950
Actoren
Bijlage
Samenvatting
Wijziging in de landbouwparagraaf van de concept-considerans voor het Stikker-plan.

Toevoeging in paragraaf 7, vervanging van paragraaf 8.
Zie ook