Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Enkele opmerkingen omtrent de indiening van het Nederlands landbouwplan in de OEES.

Het risico bestaat dat een eenmaal ingediend plan verzandt in oneindige sectorenstudies. Er is echter, door het Atlantisch Pact en de herijking van de taken van de OEES hierdoor, geen voorspelling te doen over wat er gebeurt met een ingediend plan. Onduidelijk is of een ministersconferentie veel zin heeft als niet eerst de mogelijkheden uitgebreid bestudeerd zijn.

Het Nederlands voorstel moet gepresenteerd worden als een plan dat parallel loopt met het Pflimlin-Plan, omdat de structuren hetzelfde zijn en alleen het tussendoel verschilt. Het kan daarom aantrekkelijk zijn de Fransen eerst hun plan te laten presenteren.