Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Boon wijst erop dat in het nieuwe Franse voorstel voor een ministersconferentie met betrekking tot landbouwintegratie geen sprake is van de OEES of de Raad van Europa. Nadat de Britten hebben laten weten dat zij liever over landbouw spreken in het kader van de OEES, wordt het onvermijdelijk deze besprekingen inderdaad binnen de OEES te laten plaatsvinden.