Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Brief van Mansholt aan Beyen, waarin hij de te volgen procedure bij de ministersconferentie voor landbouwintegratie van januari 1953 uiteenzet. Mansholt wil vooral dat de zes landen van de EGKS een gezamenlijk standpunt innemen. Hij vindt dat ministers van Buitenlandse Zaken hierover met elkaar moeten spreken, omdat landbouwministers teveel de boeren zouden beschermen. Fanfani en Laurens willen echter dat de ministers van Landbouw meteen ook bij dit overleg aanwezig zijn. Mansholt is van mening dat alleen door contact van Beyen met zijn tegenhangers overeenstemming bereikt kan worden.