Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00922
11-03-1953
Samenvatting
Frank heeft van Price te horen gekregen dat het Verenigd Koninkrijk de Nederlandse integratievoorstellen voor de zes Schuman-landen niet zal steunen maar ook niet afvallen. Vanuit politiek opzicht is het namelijk interessant voor de Britten om een close associationship met de zes aan te gaan, maar uit het oogpunt van de voedselvoorziening is het beter om intergouvernementele regelingen te treffen. Als de conferentie van de zes mislukt zullen de Britten dan ook proberen voorstellen in de OEES in deze richting te sturen.