Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Mansholt zegt van Louwes gehoord te hebben dat het voor Nederland voordelige stuk voor de Interimwerkgroep voor Landbouwintegratie inderdaad niet door de Stichting voor de Landbouw geschreven kon worden door een eerdere overeenkomst tussen leden van de IFAP. De FNSEA negeert deze afspraak, maar Mansholt vindt niet dat Louwes daarom maar hetzelfde moet doen. In plaats daarvan zou in een IFAP-vergadering op deze overeenkomst teruggekomen moeten worden, zodat alle leden zich vrij in het politieke debat kunnen mengen.
Mansholt wijst daarnaast op de noodzaak enkele prominente katholieken een positief standpunt in te laten nemen ten aanzien van de landbouwautoriteit, om zo druk uit te oefenen op de katholieke landbouworganisaties.
Zie ook