Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00934
09-01-1953
Samenvatting
Verslag van de tweede zitting van de interim-werkgroep voor landbouwintegratie.
De deelrapporten van de verschillende subgroepen worden behandeld en, met inachtneming van enkele wijzigingen in het rapport van subgroep 3, aangenomen.
Hierna volgt enige discussie over de lijst van te integreren producten. Uiteindelijk wordt deze vastgesteld als: graan, tabak, groente en fruit, suiker, vee en vlees, zuivelproducten, hout.