Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00951
16-03-1953
Samenvatting
Linthorst Homan doet verslag van de landbouwconferentie van 16-03-1953.
1. Openingsrede Bidault (toegevoegd in bijlage)
2. Verkiezing Laurens tot voorzitter, Fanfani en Mansholt vice-voorzitters
3. Rede Laurens
4. Communique van de zes met betrekking tot landbouwintegratie binnen de EPG (toegevoegd in bijlage)
5. Kort debat over de toelating van Spanje
6. Toelating Raad van Europa als observer
7. Debat andere observers, vooral landbouworganisaties. (verslag toegevoegd in bijlage)
8. Vaststellen agenda
9. Verklaring Mansholt voor 17 maart, waarin het Nederlandse streven naar integratie van de zes wordt geplaatst in het streven naar bredere integratie.