Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00958
16-04-1953
Samenvatting
Van der Lee wijst Mansholt op de komende vergadering van het Comité Interimaire voor de organisatie van landbouwmarkten. Hij verwacht "weinig constructief resultaat".
Van der Lee vindt het positief dat vier van de zes Schuman-landen plaatsnemen in het bureau van het Comité Interimaire, omdat zo wellicht nog iets bereikt kan worden door ontwikkelingen van de zes te volgen.
In het secretariaat moet volgens Van der Lee minstens één Nederlander plaatsnemen, waarvoor hij Van de Wiel voorstelt. Ook geeft hij een voorstel voor de samenstelling van de delegatie.
Verwacht wordt dat drie subgroepen zullen worden gevormd voor productovereenkomsten, voor agrarische-economische vraagstukken en voor institutionele vraagstukken.