Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00959
01-05-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de eerste zittingsperiode van het Comité Interimaire voor agrarische integratie, 27-04/01-05-1953.

Op Duits voorstel worden drie productencommissies ingesteld voor granen, zuivelproducten en groente en fruit.
De landbouworganisaties kunnen geraadpleegd worden, maar worden niet op enige formele wijze gebonden aan het integratiproces.
Duitsland stelt voor om de regeringen gezamenlijk de kosten van de conferentie te laten dragen. Hierover zal nog gecorrespondeerd worden.
Het bureau zal de betrokken landen vragen welke producten toegevoegd kunnen worden aan de lijst van te liberaliseren producten.