Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00961
29-05-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de eerste bijeenkomst van de productencommissies van het Comité Interimaire.

A. Samenstelling secretariaat.
B. Vertegenwoordiging der landen bij de drie productencommissies
C. Het voorzitterschap der productencommissies
Vooral door een gebrek aan gegadigden zijn Hallé, Scapaccino en Van 't Riet benoemd als voorzitters van de drie productencommissies.
D. Enkele tendenties bij de besprekingen
- Er is een grote mate van overeenstemming tussen de delegaties. Zonder veel tegenstand werd besloten de behandelingsvolgorde aan te passen, alle producten uit de productgroepen te behandelen en principiële punten met betrekking tot handelsverkeer te vermijden.
- De Nederlandse delegatie heeft de overeengekomen principes aan de orde gesteld om een directe aanloop naar billaterale overeenkomsten te vermijden.
- Tegen het Franse voorstel tot prijsafspraken zijn breed bezwaren gerezen.
E. Het verdere werkschema
De drie commissies hebben een rapport opgesteld van hun bezigheden of zullen dat spoedig doen. Daarna wordt verder gesproken.