Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00963
23-05-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vergaderingen van 21/23-05-1953 van de productcommissie groente en fruit van het Comité Interimaire voor de organisatie van de Europese landbouwmarkten

21-05-1953
Rabot opent de vergadering. Nadat België en Frankrijk geen voorzitter blijken te kunnen leveren wordt Van 't Riet benoemd, waartegen alleen de Deense delegatie bezwaar maakt. Na enige discussie wordt besloten eerst de punten te bespreken die betrekking hebben op de integratie van de markt, voor de productiekwesties te behandelen.

22-05-1953
Er wordt gediscussieerd over vergroting van het handelsvolume, de preferentie tussen de landen en de afbouw van economische bescherming, zonder dat dit echter veel oplevert.

23-05-1953
Na een discussie over de afbouw van beschermende maatregelen concludeert de voorzitter dat de verschillen die nog blijven bestaan alleen verholpen kunnen worden door de landbouw te zien binnen het bredere kader van de sociaal-economische omstandigheden in een land. Totale integratie zal daarom nooit mogelijk zijn. Een studie naar de verbetering van distributie wordt voorgesteld door de Deense delegatie, maar omdat dit teveel werk is voor de commissie blijft het bij een aanbeveling.