Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00966
28-05-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vergaderingen van de productcommissie voor graan van het Comité Interimaire voor de organisatie van de Europese landbouwmarkten van 27/28-05-1953

Van Rosmalen heeft de indruk dat de Fransen hoofdzakelijk proberen een afzetregeling voor Frans graan te verzekeren, in plaats van met integratie bezig te zijn. De Luxemburgse en Nederlandse delegatie hebben er wel op gewezen dat multilaterale en zeker bilaterale overeenkomsten geen weg naar integratie zijn, maar de Fransen en Belgen sturen de discussie toch in deze richting. De Duitsers proberen de discussie op het onderwerp van de productie te krijgen, maar zonder resultaat.
De voorzitter heeft laten weten een redactiegroep samen te willen stellen die voor de volgende zitting een ontwerp-rapport zal opstellen met daarin een verslag van de werkzaamheden van de commissie.
Zie ook