Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00971
06-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Tweede samenvattend verslag van het werk van de productencommissies van het Comité Interimaire voor de organisatie van de Europese landbouwmarkten

A. Overzicht van gedelegeerden die permanent in Parijs aanwezig zijn.
B. De drie productengroepen
Overzicht van experts in de groepen, korte opsomming werkzaamheden:
a. Granen
b. Zuivelproducten
c. Groente en fruit
C. Enkele tendenties bij de besprekingen na 25 mei
- In de graancommissie wordt, onder leiding van de Fransen en bij gebrek aan verzet, gestreefd naar voorlopige oplossingen voor de korte termijn.
- In de zuivelcommissie is een plan opgesteld met drie fasen op weg naar uiteindelijke integratie.
- Er zijn, door grote verschillen tussen voor- en tegenstanders van een stelsel van minimumprijzen in de groente en fruitcommissie geen echte resultaten behaald.

Le Mair noemt het geen verrassing dat de besprekingen allemaal in de richting van productovereenkomsten gaan. Het is nu aan Nederland om te wijzen op coördinatie en institutionele kwesties, om toch nog resultaat uit de besprekingen te halen.