Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00983
06-1953
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie gerelateerd aan de Nederlandse koers in de discussie over landbouwintegratie

In de bestaande discussie over landbouwintegratie wordt duidelijk dat er vanuit Nederlands oogpunt verder wordt gekeken dan samenwerking op landbouwgebied. Nederland ziet mogelijkheden op het gebied van economische en politieke samenwerking, zoals neergelegd in de Luxemburgse resolutie op 10 september 1952.
Het Nederlandse standpunt van verregaande samenwerking, ook op economisch en politiek gebied, kan over het algemeen op steun van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen rekenen. Tegenstemmen komen van Italiaanse, Franse en Duitse kant.

Notitie niet verzonden, oorspronkelijk bedoeld voor verzending aan de Kamers.