Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00992
17-09-1953
Samenvatting
Besprekingen te Parijs, 15 en 16 september.
1. De houding van de Nederlandse experts in de werkgroepen. De indruk bestond dat de experts niet voldoende op de hoogte waren van de houding die zij moesten innemen tegen de bij verschillende landen manifesterend neiging om te komen tot multilaterale prijsregelingen voor verschillende productem zonder dat er van enigerlei bevoegdheid op Europees niveau t.a.v. deze regelingen sprake kon zijn. Dit was o.m. het gevolg van onzekerheid t.a.v. de wensen van het ministerie. Daarom is er met hen gesproken. De algemene opvatting van de experts is dat men zich in de technische commissies steeds verder verwijdert van de integratiegedachte en dat sommige landen er op uit zijn Europese productenovereenkomsten voor te stellen. De algemene meming is dat de enige mogelijkheid die Nederland nu heet is het voeren van een vertragingstaktiek.
Verder over bespreking met Gelderman over relatie OEES-Pool Vert.