Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00995
15-08-1953
Samenvatting
Toekomstige werkzaamheden OEEC en Landbouwintegratie.
Tijdens de Internationale Suiker Conferentie gaf mr. Hollins te kennen dat in het najaar dient te worden beslist of men de OEES op landbouwgebied een nieuwe stimulans zal geven en ook dat moet worden nagegaan of een overlap van het werk van OEES en Landbouwintegratie kan worden voorkomen. Hij wil wel eerst weten welke voortgang de Schuman-landen hebben gemaakt met politiek-economische integratie.
Van der Lee stelde op zijn beurt dat de gang van zaken in de landbouwintegratie hem geenszins bevredigde en dat voorkomen moet worden dat de Landbouwcommissie werkzaamheden gaat entameren die beter in OEES-verband kunnen worden verricht.