Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00998
04-11-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslagen van de eerste en tweede zitting van de Subcommissie voor Algemene Vraagstukken en de Derde Zitting van het Comité Intérimaire van de Europese Conferentie voor de Organisatie der Agrarische Markten.
Voor Nederland biedt de subcommissie de mogelijkheid om de nauwe banden tussen landbouw- en algemene economie sterk op de voorgrond te plaatsen en om de onmogelijkheid van het zoeken van oplossingen in eng-agrarisch verband aan te tonen.
De bijeenkomst van het Comité Intérimaire had vooral tot doel de goedkeuring van van het mandaat van de Subcommissie voor de Algemene Vraagstukken.