Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01002
18-11-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de gang van zaken bij de subcommissie voor de algemene vraagstukken.
Nederland stond vrij geïsoleerd vanwege de afwezigheid van het VK en Zwitserland. Gesproken werd o.m. over verhoging van de consumptie en de productie. Inzake de coördinatie van de landbouwpolitiek bracht Nederland naar voren dat dit slechts op doeltreffende wijze kan geschieden, wanneer t.a.v. het algemeen economisch beleid een vergaande coördinatie plaatsvindt. Dit kan pas inhoud krijgen wanneer de landen bereid zijn t.a.v. bepaalde punten een gemeenschappelijk beleid te aanvaarden, wat alleen mogelijk is als men een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid accepteert voor elkanders problemen.
Voorts werd gesproken over handelsverkeer en statistiek.