Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01003
09-12-1953
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vierde zitting der Subcommissie voor de Algemene Vraagstukken van de Europese Conferentie voor de Organisatie der Algemene Markten (2-4- dec. 1953).
Tijdens de vergadering werd het tweede concept van het rapport voor het Interim Comité besproken. Het eerste deel van het rapport, handelende over consumptie, productie en landbouwpolitiek is vrij bevredigend, het tweede deel over de handelspoltiek niet. Hierover verliepen de discussies onbevredigend, met name omdat de voorzitter meende dat dit niet in de subcommissie aan de orde mocht komen.