Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01007
22-01-1954
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vierde zitting van het Comité Interimaire 13 t/m 16 januari 1954..
Behandeld werd het rapport van het subcomité voor algemene vraagstukken. De voorzitter van de Nederlandse delegatie hield een betoog waarin duidelijk de Nederlandse zienswijze over het preferentiebegrip en het compensatievraagstuk werd gesteld. De verklaring is verwerkt in een memorandum, dat aan het slot van de zitting werd verspreid (zie G01005). Voor Nederland blijft commerciële preferentie onaanvaardbaar indien en voorzover deze ipv een verruiming van der concurrentie op de gemeenschappelijke markt te bewerken, autarkische tendenties heeft en direct discrimineert tegen derde landen.
De Engelse vertegenwoordiger keerde zich tegen de vorming van een afzonderlijke organisatie en vóór overheveling naar de OEES. Dit voorstel kreeg een ruime meerderheid (w.o. Nederland)