Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01009
22-01-1954
Samenvatting
Nota voor de Multilaterale Beleidsvergadering betreffende de 4e zitting Interim Working Party, Parijs 13-16 januari 1954.
Gezien vanuit het oogpunt van het streven naar integratie van de Europese landbouw verliep ook deze zitting zeer onbevredigend. Ook in de Pool Vert manifesteert zich het Duitse streven om de Fransen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dit streven dat ertoe leidt dat binnen de zes Nederland alleen komt te staan bij zijn verlangens naar een gemeenschappelijke markt, heeft ertoe geleid dat Nederland zich moest scharen aan de zijde van Engeland en Zwitserland. Namens Nederland heeft Van der Lee de samenhang van de agarische met de algemene economische problematiek benadrukt. Daarom heeft Nederland gesteld dat de OEES het aangewezen lichaam op consultatieve basis is, terwijl voor een aanvatting op niet-consultatieve basis de conferentie van de zes de aangewezen plaats is.