Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01010
01-03-1954
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de vijfde zitting van het Comté Intérimaire van de Europese Conferentie voor de Organisatie der Agrarische Markten, 16-19 februari 1954.
De vergadering was gewijd aan het rapport dat het comité aan de ministersconferentie zal voorleggen. Het rapport bevat hoofdstukken over de definitie van de marktorganisatie en marktunificatie, doelstellingen en mogelijke acties terzake en institutionele aspecten. De tekst is nogal tweeslachtig als gevolg van ontbreken van overeenstemming op vrijwel alle belangrijke punten. Over het derde hoofdstuk (institutionele aspecten) werd het langst gediscussieerd. Het is Nederland niet gelukt om het voorstel tot vorming van een autonome organisatie binnen het kader van de OEES uit de voorstellen tot overheveling naar de OEES te verwijderen. Wel is bereikt dat een constructie binnen het kader van de OEES als oplossing is aangegeven.