Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van de bijeenkomst op 21 mei 1954 ter bespreking van de mogelijkheden tot nauwere Europese samenwerking op agrarisch gebied.
Nu het met de Pool Vert niet is gelukt, moet gezocht worden naar andere middelen om de landbouwintegratie op gang te houden. Van de landbouwministers verwacht Mansholt weinig. Nu de besprekingen met de 17 zijn vastgelopen dient in het kader van de 6 te worden gepoogd dit weer op gang te helpen. Gezien de moeilijkheden bij het totstandkomen van een gemeenschappelijke markt in het kleine Europa moet de samenwerking voorlopig gezocht worden op landbouwtechnisch gebied. Mansholt wil van de landbouwattaché's weten welke belangstelling er in de verschillende landen is voor een dergelijke intensievere samenwerking.