Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01023
12-07-1954
Actoren
Brief
Samenvatting
Liefrinck doet verslag van de Conferentie van Landbouwministers te Parijs van 6 t/m 10 juli 1954. De conferentie heeft zich bezig gehouden met de vraag op welke wijze de werkzaamheden zouden moeten worden voortgezet. De aanwezigen waren verdeeld over de oplossingen die de Interim Commissie voorstelde: overdracht aan de OEES of instelling van een ad hoc organisatie.
In een ad hoc werkgroep werd overeenstemming bereikt over de overdracht, maar nog niet over de voorwaarden. Op de plenaire zitting van 10 juli werd hierover ook overeenstemming bereikt. In de eindresolutie werd als voorwaarde gesteld dat het de landen, die hiertoe de wens te kennen geven, vrij zal staan onderlinge productenovereenkomsten af te sluiten. Nederland gaf als laatste zijn verzet op.
Zie ook