Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01024
12-07-1954
Actoren
Resolutie
Samenvatting
Resolutie van de Europese Conferentie voor de Organisatie van Agrarische Markten.
Deze op de conferentie van landbouwministers aangenomen resolutie behelst de overdracht van de landbouwintegratie aan de OEES.
Zie ook