Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01030
05-07-1954
Actoren
Rapport
Samenvatting
Recente inlichtingen betreffende de Conferentie van Ministers van Landbouw.
In Frankrijk heeft de Quai d'Orsay een grote strijd gevoerd met het ministerie van Landbouw over de overgang van de Pool Vert naar de OEES. Volgens de laatste inlichtingen zal de Franse landbouwminister het beginsel van een ad hoc organisatie blijven verdedigen. Of de Franse delegatie bereid is om toe te stemmen met de overgang naar de OEES valt niet te zeggen. Verwacht mag worden dat zij zullen aansturen op een studie van de voorwaarden voor overgang.
België zal waarschijnlijk een afwachtende houding innemen. De Belgische delegatie zal als uitgangspunt een ad hoc organisatie stellen, maar eventueel bereid zijn een overgang naar de OEES te steunen.