Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Over het Franse landbouwplan zijn nog slechts schaarse inlichtingen voorhanden. De bedoeling is dat supranationale organen per product de productie en afzet regelen, voor de afzet wordt een gemeenschappelijke prijs vastgesteld. Verschillen tussen lagere productieprijsen en de gemeenschappelijke prijs worden in een egalisatiefonds gestort. Voor de overgangsperiode wordt gericht op de hogere productieprijs in de deelnemende landen. Voor volledige integratie is een gelijkschakeling van economische, fiscale en sociale politiek nodig. De invoer geschiedt met een uniform douanetarief.
Pflimlin wil het plan lanceren onafhankelijk van het resultaat van het Plan-Schuman, maar Monnet wil dit resultaat afwachten. Het plan wordt niet verwacht voor 1 november.