Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01034
27-10-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Deel van verslag gesprek Boon met de Britse ambassadeur.
2. De ambassadeur was goed op de hoogte van de bezwaren die Stikker tegen het Plan-Pleven naar voren had gebracht in het debat over de Raad van Europa. Het was nu wel zeker dat de VS er niet in zou slagen om inzake de Duitse herbewapening een bevredigende regeling door te zetten. Het nieuwe Franse plan moet met grote voorzichtigheid worden opgevangen. De Britse regering verwachtte niet dat de zes landen, die het Schuman-Plan hadden gesloten daarna onmiddelijk zouden voortgaan met het inrichten van een gemeenschappelijke defensie.
3. De Britse ambassadeur was zeer geïnteresseerd in het Mansholt-Plan. Hij koesterde wel enige vrees voor een Europees landbouwfront, waardoor een einde zou kunnen komen aan de Britse politiek, die het Engeland mogelijk maakt om met ieder land het prijsniveau zo laag mogelijk te krijgen.