Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01039
19-03-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Nederlandse organisatie voor conferentie inzake Europese economische samenwerking in de landbouw.
Berichten uit Parijs wijzen erop dat de Fransen het initiatief willen nemen voor een conferentie over Europese landbouwvraagstukken. Het Franse plan zal vermoedelijk er niet op gericht zijn om binnen een bepaalde tijd één Europese markt tot stand te brengen. De Franse landbouw wil veeleer een vast afzetgebied voor tarwe, wijn en suiker realiseren. De Franse regering kiest bovendien voor een ruimere kring van landen dan bij het Schuman-Plan.
Nederland kan moeilijk afwijzend staan tegenover het Franse initiatief. Daarnaast zal Nederland er alles aan doen om Engeland en Denemarken tot deelname te bewegen.
Nederland zal zich nu op de conferentie moeten gaan voorbereiden. In de nota worden hiervoor enkele denkbeelden uiteengezet.