Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01040
29-03-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Samkalden biedt een nota van de Franse regering aan (bijgevoegd) die zij wil voegen bij de uitnodiging voor de conferentie over het landbouwvraagstuk, die zij aan de landen van de Raad van Europa, alsmede aan Oostenrijk, Portugal en Zwitserland wil doen toekomen.