Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01044
11-04-1951
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening betreffende besprekingen te Parijs over het plan der Franse regering voor Europese samenwerking inzake de landbouw.

De Franse regering heeft besloten tot inschakeling van Paris (SG Raad van Europa) zonder zich nauwkeurig rekenschap te geven van de consequenties. Pflimlin en Mollet wilden met het Franse memorandum absoluut niet de andere landen binden aan het Franse standpunt. Over de voorbereiding van de conferentie van landbouwministers hadden zij nog geen standpunt.
Uit de gesprekken kwam de geringe geneigdheid naar voren om aan het bureau Monnet een even centrale plaats in de onderhandelingen toe te kennen als bij het Plan Schuman. Monnet meende dat zijn inschakeling pas in beeld kon komen wanneer een groep landen het beginsel van een hoge autoriteit voor de landbouw heeft aanvaard.