Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01046
12-05-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Voor Louwes: Integratie Europese landbouw.
In de subcommissie PPP zal een rapport besproken worden over de opvoering van de landbouwproducten. Het staat vast dat verscheidene landen druk uitoefenen om een behandeling in de OEES te krijgen. Spierenburg meent dat aan behandeling van het Franse landbouwplan in de OEES niet valt te ontkomen. De Nederlandse houding hoeft nog niet te worden bepaald. Het blijft mogelijk en gewenst te kennen te geven, dat Nederland een voorkeur heeft voor een speciale ministersconferentie buiten OEES-verband.
Van Blaisse is vernomen dat Franrkijk het plan niet in de OEES wil brengen en met behandeling het liefst wil wachten tot na ratificatie van het Schuman-verdrag.
Tactisch zou zijn om, indien bespreking in de OEES niet kan worden vermeden, deze zo vroeg mogelijk te houden en daarbij de institutionele zijde (de onmisbaarheid van een hoge autoriteit) op de voorgrond te plaatsen.