Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01047
21-05-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Louwes doet verslag van zijn besprekingen in Parijs inzake landbouwintegratie. Zo vernam hij dat Mollet van mening was dat de verdere behandeling van de integratie niet in handen van Monnet moest komen. Mollet meende dat dan teveel de noodzaak van een Hoge Autoriteit op de voorgrond zou komen en dat dit teveel landen zou afschrikken. Voor de ministersconferentie dacht men aan een apart secretariaat, zonder betrokkenheid van de OEES.