Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01058
13-12-1951
Samenvatting
Van der Lee laat Frank weten dat diens inlichtingen uit de brief van 7 december overeenkomen met de inlichtingen die verkregen werden op de FAO-conferentie te Rome. Het staat vast dat de opzet is dat eerst een conferentie van de Schuman-landen plaatsvindt en dat daarna getracht zal worden een groot aantal Europese landen in de samenwerking te betrekken.
In persoonlijke gesprekken met de Engelsen is van Nederlandse zijde te kennen gegeven dat veel waarde wordt gehecht aan een bijzondere band tussen een geïntegreerd continent en het Verenigd Koninkrijk.
Op de FAO-conferentie bleek verder dat bij de Amerikanen de vrees bestaat dat de landbouwintegratie voor de VS nadelige gevolgen kan hebben in de zin van een gesloten markt.