Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01059
22-12-1951
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Betreffende: verslag van de besprekingen te Parijs op 21 december over de beslissing van de Franse ministerraad inzake landbouwintegratie-conferentie.
In Parijs is grote verwarring ontstaan door de beslissing van de Franse ministerraad om een conferentie van de leden van de Raad van Europa bijeen te roepen inzake de landbouwintegratieplannen, alsmede Oostenrijk, Portugal en Zwitserland. De ministerraad heeft zich niet kunnen verenigen met het bijeenroepen van de Schuman-landen op grond van het feit dat dit een discriminatie t.o.v. de oorspronkelijk uitgenodigde landen zou betekenen. In de tweede helft van februari zal een voorbereidende conferentie worden gehouden.
Van der Lee heeft erop gewezen dat Mansholt weinig vertrouwen heeft in een conferentie van een zo groot aantal landen indien men tot een werkelijke integratie van de Europese landbouw wil komen en dat hij niet geïnteresseerd is in het sluiten van een aantal goederenovereenkomsten. Voorts heeft Van der Lee in Parijs gewezen op het gevaar dat men uiteindelijk overeenstemming bereikt over datgene wat het minst bereidwillige land kan aanvaarden en dat er uiteindelijk een scheiding der geesten zal onstaan.
Ook Monnet was ontevreden over het ministerraadsbesluit. Desondanks wil hij na voltooiing van de ratificatie van het Schuman-Plan een conferentie van de Schuman-landen inzake landbouwintegratie beleggen. Op een vraag of Nederland hiertoe het initiatief kan nemen, heeft Van der Lee geantwoord dat dit onwaarschijnlijk is.