Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01068
29-02-1952
Samenvatting
Landbouwpool.
De Franse regering wil spoedig de uitnodigingen voor de voorbereidende conferentie van de landbouwpool verzenden. De uitnodiging is echter nog niet in het kabinet behandeld. Er is nog steeds een stroming, die aan een nauw samengaan van de Schuman-landen de voorkeur geeft. De moeilijkheid is echter dat de uitnodiging door de S.G. van de Raad van Europa nog steeds van kracht is en de Franse regering vreest bepaalde landen voor het hoofd te stoten. Frank verwacht niet dat het kabinet goedkeuring zal hechten aan een voorbereidende conferentie van de Schuman-landen.
Het is nog onduidelijk of Pflimlin de centrale figuur voor de landbouwpool zal blijven. De standpunten over de wenselijkheid van een Hoge Autoriteit lopen binnen de Franse landbouwwereld uiteen.